Д-р Златка Кехайова

АВТОБИОГРАФИЯ

Д-р Златка Кехайова се дипломира като лекар от Медицински университет-Пловдив през 2010 година. След проведена специализация в Клиниката по ФРМ към УМБАЛ “Св. Георги” - Пловдив придобива специалност по Физикална и рехабилитационна медицина. По време на специализацията си придобива и опит в лечението на деца със заболявания на централната и периферна нервна система и по-конкретно - ДЦП и родова травма на раменния сплит.


Д-р Кехайова е провела курсове и специализации по ударно-вълнова (shockwave) терапия при лечение на мускулно-скелетни и неврологични заболявания, диагностика и терапия по методиките на приложната кинезиология (мануално-мускулно тестуване и миофасциални вериги), акупунктурна диагностика и терапия VAG & MYG system, GUNA терапия, електроакупунктурна диагностика и терапия по метода на Voll и др. Д-р Кехайова има и второ висше образование “Бакалавър по Фармация”, придобито през 2003г от МК към МУ-Пловдив.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Клиниката по ФРМ към УМБАЛ “Св. Георги” - Пловдив
Ударно-вълнова (shockwave) терапия
Следдипломна квалификация по лазетерапия към МУ-София
Приложна кинезиология
Акупунктурна диагностика
Терапия VAG & MYG system
GUNA терапия
Електроакупунктурна диагностика
Терапия по метода на Voll


КОНТАКТ

089 958 7843

[email protected]

Борис Вулджев

АВТОБИОГРАФИЯ

Борис Вулджев е рехабилитатор и кинезитерапевт с над 20 годишен опит.
Работил е в отделенията по Физикална и реабилитационна медицина на МБАЛ- Стамболийски, МБАЛ "Св.Пантелеймон" Пловдив, ДКЦ-II Пловдив и Военна болница-Пловдив.

КВАЛИФИКАЦИИ

Мануална терапия
Кинезио тейпинг
Суджок акупунктура