BTL Super Inductive System Elite

 

BTL Super Inductive System Elite използва електромагнитно поле, което (подсилено от вградените елементи на апликатора) взаимодейства с човешкото тяло и предизвиква деполяризация на третираните невромускулни тъкани.

В зависимост от избраната честота на стимулация и силата на магнитния сигнал, се постигат различни ефекти като облекчаване на болката, заздравяване на фрактури, релаксация или тонизиране на мускули, мобилизация и неутрализиране на контрактури и др.

BTL Super Inductive System третира както остри, така и хронични състояния, базирайки се на теориите за повлияване на болката. Като използва подходяща честота за всеки вид болка, терапията поражда моментално обезболяващо действие.

 

Прилага се при:

  • Болкови синдроми с разнообразен произход
  • Синдром на карпалния тунел
  • Синдром на замръзналото рамо
  • Спастичност
  • Мобилизация на гръбначния стълб
  • Мускулна атрофия
  • Фрактури на кости
  • Тендинит
  • Регенерация на нервната тъкан
  • При възстановяване след COVID инфекция