BTL-6000 Shockwave Topline Power

 

Устройството за ударно-вълнова терапия от BTL-6000 Shockwave Topline Power намира широко приложение в ортопедията, физиотерапията, спортната медицина, урологията и ветеринарната медицина. Акустичните вълни, генерирани от апарата, предизвикват
биологични ефекти, водещи до по-бързо и дълготрайно възстановяване на тъканите.
Сред основните предимства на ударно-вълновата терапия са бързото облекчаване на болката и възвръщането на мобилността - без допълнителна нужда от обезболяващи средства. Това я прави изключително подходяща за ускоряване на възстановителните процеси и лекуването както на хронични, така и остри болкови състояния.

 

Прилага се при:

  • Шип на петата
  • Възпаление на ахилеса
  • Артроза
  • Болка в тазобедрената става
  • Калцификати
  • Пателарна тендинопатия
  • Мускулна регенерация
  • Замръзнало рамо
  • Епикондилит