Кинезиотейпинг


Кинезиотейпингът е много ефективен метод в рехабилитацията и спорта, включващ прилепване към избрани части от тялото на различни по големина и дебелина пластири с много гъвкава и водонепроницаема структура, които поддържат процеса на лечение на болката въз основа на стимулиране и укрепване на мускулите и сухожилията.

Прилагането на този метод при ортопедични, педиатрични и неврологични заболявания подпомага и подобрява ефектите от лечението на тези заболявания по време на физически лечения и упражнения.