ФИЗИО ТЕРРА


Център за физикална и рехабилитационна медицина


ФИЗИО ТЕРРА предлага професионална лекарска експертиза в съчетание с модерни технологии от последно поколение.

Нашата цел е да предложим качествено физиотерапевтично лечение и профилактика на широк кръг от заболявания чрез индивидуализиран подход към всеки пациент, с което целим да постигнем дълготрайни резултати, водещи до по-добро качество на живот.


ЦЕНТЪРЪТ РАБОТИ С НЗОК